کابل های فشار ضعیف معمولی

کابل های فشار ضعیف- معمولی

NYY , NAYY , N2XY , NA2XY

 کابل های فشار ضعیف برای انتقال الکتریسته در خطوط توزیع ، ایستگاه های قدرت ، سیستم های روشنایی ، انتقال نیروی محرکه به الکتروموتور ها و ... مورد استفاده قرار می گیرند . همچنین از این کابل ها در شبکه های عمومی و صنعتی ، تاسیسات داخلی و خارجی، بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شود. محصولات این شرکت شامل رنج وسیعی از کابلهای از یک تا 5 هسته و از سطح مقطع کابل ها از 10 الی 300 موجود میباشد.

 

ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :

U0/U(Um)= 0.6/1(1. 2) KV – 1.8/3(3.6) KV.

در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر :

U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است.

U: ولتاژ اسمی میان هادی ها است .

Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .


*جزئیات ساختمان کابل

- سطح مقطع هادی : تا 300 میلیمتر مربع

-تعداد رشته : یک تا پنج رشته

-جنس هادی :مس /  آلومینیوم

-نوع هادی : تک لا ( کلاس 1 ) ، نیمه افشان ( کلاس 2) ، افشان ( کلاس 5) / بصورت گرد یا سکتور

- عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE ) یا PVC

- پر کننده (فیلر)/ غلاف داخلی : PVC یا PE ( در صورت نیاز)

-روکش نهایی : PVC یا PE


Follow Us On: